Jaarlijks wordt 180 miljoen ton giftig, chemisch en ☢️ radioactief afval in de oceanen gedumpt. Het storten resulteert in 'onzichtbare watervervuiling' die zich elk jaar ophoopt en toeneemt. Gevaarlijk afval hoopt zich al 150 jaar op in het oceaanwater.

Industriële bedrijven behandelen de oceaan als een bodemloze put met het idee uit het oog, uit het hart

Sommige zones in de oceaan die groter zijn dan landcontinenten worden 'doodszone' genoemd waar geen vis kan leven.

Tientallen dode walvisbaby's die de afgelopen jaren in Noorwegen zijn aangespoeld, laten zien dat ze al besmet zijn met giftige chemicaliën voordat ze worden geboren en Japan heeft onlangs een verzending van giftig walvisvlees uit Noorwegen geweigerd.

(2021) Dode baby-orka onthult schadelijke chemische niveaus in baby-walvissen Een necropsie van een 10 dagen oude orka die in 2017 in Noorwegen aanspoelde, heeft onthuld dat deze iconische walvissen, zelfs als kalveren, vol giftige chemicaliën zitten, vindt een nieuwe studie. Bron: Live Science (2015) Japan weigert Noorwegens giftige walvisvlees Giftige chemicaliën die zijn aangetroffen in een lading walvisvlees zetten de Noorse walvisjacht in de schijnwerpers. Bron: The Guardian

sea birdIn de afgelopen decennia is 67 procent van alle zeevogels gestorven. Veel zeevogelsoorten kunnen de komende decennia uitsterven.

(2018) Zeevogels zijn binnen tientallen jaren uitgestorven Een recent onderzoek wees uit dat de zeevogelpopulaties tussen 1950 en 2010 met 67 procent zijn afgenomen. “In wezen sterven zeevogels uit”, zegt Wilcox. “Binnen tientallen jaren.” Bron: journals.plos.org | Eco Watch | National Geographic


L.A. TimesInsecticide DDT dumpen in de oceaan is crimineel

Een half miljoen vaten van het krachtige en zeer giftige insecticide DDT voor de kust van Los Angeles wachten om in het water te worden vrijgegeven. Californische 🐬 dolfijnen zijn besmet met DDT en 🦭 zeeleeuwen in de regio sterven aan een agressieve vorm van kanker. DDT is een persistente (voor altijd) chemische stof.

(2022) Wetenschappers ontdekken dat DDT-chemicaliën zich ophopen in condors in Californië Na jaren van studie hebben Tubbs en een team van milieu-gezondheidswetenschappers meer dan 40 DDT-gerelateerde verbindingen geïdentificeerd - samen met een aantal onbekende chemicaliën - die door het mariene ecosysteem circuleren en zich ophopen in deze iconische vogel aan de top van de voedselketen.

“De overvloed is zo hoog in Zuid-Californië,” zei Hoh, die deze voor altijd chemische stof op nieuwe en onverwachte manieren blijft zien. “We kunnen niet zomaar verder gaan... onze oceaan is zoveel meer vervuild met DDT.”

Een onderzoek in Oakland wees uit dat de hormoonverstorende effecten van DDT een nieuwe generatie vrouwen aantasten - die werden overgedragen van moeders op dochters en nu ook op kleindochters.
Bron: Phys.org
(2022) Geschiedenis van het dumpen van insecticide DDT in de oceaan voor de kust van L.A. is nog erger dan verwacht Hoewel DDT, dichloordifenyltrichloorethaan, 50 jaar geleden werd verboden, blijft zijn giftige - en verraderlijke - erfenis het mariene ecosysteem voor de kust van Californië achtervolgen. Bron: Los Angeles Times

☢️ dumpen van nucleair afval

Vóór de Ocean Dumping Act van 1972 was het storten van radioactief afval legaal in de VS en werd het op grote schaal gedaan met weinig zorg voor de gezondheid van de zee. Vandaag de dag wordt radioactief kernafval nog steeds gedumpt in verschillende landen, zoals in de oceanen van Somalië.

Westerse industriële bedrijven dumpen tonnen gevaarlijk giftig en ☢️ nucleair afval in de niet-gereguleerde kusten voor de kust van Somalië, waaronder volgens de lokale bevolking bedrijven uit Zwitserland, Italië, Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Zweden.

🇺🇳 VN-gezant van Somalië: ‘Iemand dumpt hier nucleair materiaal. Er is ook lood en zware metalen zoals cadmium en kwik.’ Veel daarvan is terug te voeren op Europese 🏥 ziekenhuizen en fabrieken.

Geen media-aandacht!

Het is opmerkelijk dat er bijna geen media-aandacht is geweest voor de stortpraktijken van kernafval in de Somalische oceanen. De kwestie kwam aan het licht tijdens de tsunami van 2005, waarbij honderden vaten met nucleair afval op het strand aanspoelden.

☢️ dumpen van nucleair afval

nuclear waste dump Somalia

In een van de belangrijkste artikelen over de zaak (+/- nummer 1 in Google tussen slechts enkele artikelen), op 'expertsure.com' uit Bristol, VK, wordt aangegeven dat de geplande storting van kernwater door 🇯🇵 Japan in 2023 veel aandacht heeft gekregen, terwijl het storten van kernafval in de Somalische oceanen tot nu toe bijna geen aandacht kreeg.

Ollie SmithCEO ExpertSure.comHet lijkt tragisch ironisch dat er zoveel zorg en aandacht wordt besteed aan de recente nucleaire ramp in 🇯🇵 Japan, maar er wordt absoluut niets gezegd of gedaan om miljoenen Somaliërs te beschermen die al tientallen jaren vergiftigd zijn door ons illegaal gedumpt gevaarlijk kernafval. Wie zijn hier de echte criminele piraten?

Gisteren meldde de BBC dat de stralingsniveaus op de verlamde reactor van Fukushima tien miljoen keer normaal zijn. Nu de oceanen in de buurt van de beschadigde kerncentrale verontreinigd raken met toenemende hoeveelheden nucleaire straling, groeien de zorgen over de hoeveelheid radioactief gif die de zeeën van de planeet kunnen weerstaan.

Hoewel het lang niet zoveel aandacht krijgt als de zich ontvouwende ramp in Japan, de enorme hoeveelheden illegaal gedumpt radioactief nucleair afval die nog steeds in de Somalische oceanen worden gegooid mogelijk een nog dodelijker catastrofe zou kunnen blijken te zijn.

Bron: ExpertSure.com (PDF backup)

🏴‍☠️ Piratenactivisme uit Somalië

In 2008 zijn piraten in Somalië begonnen met het kapen van schepen in de regio, waarbij ze steeds meer productieve doelen kapen, waaronder wapenschepen, olietankers en cruiseschepen, en enorme bedragen losgelden van hun eigenaren.

(2008) Lijst van schepen aangevallen door Somalische piraten in 2008 Bron: WikiPedia

In westerse media werden de piraten voorgesteld als wilden zonder een motief te noemen dat verband hield met het dumpen van giftig afval in de Somalische oceanen.

Een voorbeeld is een artikel in The Guardian (geen enkele vermelding van 'giftig afval dumpen').

(2008) Hoe woeste Somalische piraten heersen op de wereldzeeën Het is de gevaarlijkste strook zee ter wereld geworden met wekelijkse aanvallen op Europese schepen. Voor de Somalische kust kapen brutale piraten luxe jachten, enorme cruiseschepen en zelfs voedselhulpschepen en eisen - en krijgen - enorme losgelden. Bron: The Guardian

Volgens verschillende bronnen handelden de piraten met een motief dat verband hield met het dumpen van giftig afval in de oceanen van Somalië door 🇪🇺 Europese bedrijven.

(2009) Oceanen van Somalië gebruikt als stortplaats voor giftige stoffen Nationale regeringen en ngo's bestempelden de acties van de piraten als een belediging van het internationale zeerecht, maar weinigen onderzochten de bewering van de piraten dat er in Somalië een veel grotere misdaad plaatsvindt: het illegaal dumpen van giftig afval. Bron: The Ecologist (2008) 'Giftig afval' achter Somalische piraterij Somalische piraten hebben Europese bedrijven beschuldigd van het dumpen van giftig afval voor de Somalische kust en eisen een losgeld van $ 8 miljoen voor de teruggave van een Oekraïens schip dat ze hebben veroverd, en zeggen dat het geld zal gaan naar het opruimen van het afval. Bron: Zaken en mensenrechten

Dumpen van giftig chemisch afval

Whale HCB pollution

Een deel van giftig chemisch afval zoals hexachloorbenzeen (HCB) mag niet worden verwerkt in Europa en wordt daarom gedumpt in de Somalische oceanen. Somalische inwoners meldden dat Duitse en Deense rederijen onlangs 60.000 vaten HCB uit Australië hebben gedumpt.

Eén gram HCB is genoeg om één miljard gallons (meer dan 3 miljard liter) water te vervuilen.

Een recent onderzoek (2019) van de Royal Society of Chemistry toonde aan dat bultruggen ziek worden door HCB-besmetting, met allerlei gezondheidseffecten, DNA-schade en kanker tot gevolg. HCB domineert de verontreinigingsprofielen in walvissen.

(2019) Hexachloorbenzeen oefent genotoxische effecten uit in een bultrugwalviscellijn onder stabiele blootstellingsomstandigheden Bultruggen accumuleren, net als andere pooldieren, persistente organische verontreinigende stoffen. In populaties op het zuidelijk halfrond domineert hexachloorbenzeen (HCB) de verontreinigingsprofielen. HCB is gekoppeld aan een verscheidenheid aan gezondheidseffecten en is geclassificeerd als een kankerverwekkende stof van groep 2B. Bron: Royal Society of Chemistry

Giftige chemische 'tijdbom' in de oceanen van Europa

Onder het oppervlak van veel Europese zeeën ligt een tikkende tijdbom. Naar schatting bevatten de Duitse delen van de Noordzee en de Oostzee alleen al zo'n 1,6 miljoen ton relikwiemunitie. Deze conventionele en chemische wapens vormen een bedreiging voor mensenlevens en het mariene milieu. De wapens, TNT en andere explosieven vervallen langzaam, waarbij schadelijke stoffen zoals cytotoxische, genotoxische en kankerverwekkende chemicaliën in het water vrijkomen.


nuclear water dump

☢️ Radioactieve water dump door 🇯🇵 Japan in 2023

Na 10 jaar kernramp in Fukushima Daiichi, heeft de Japanse regering op dinsdag 13 april 2021 besloten om in 2023 radioactief water in de Stille Oceaan te laten lozen.

Volgens een Duits instituut voor marien wetenschappelijk onderzoek kunnen radioactieve stoffen zich binnen 57 dagen verspreiden naar het grootste deel van de Stille Oceaan en binnen tien jaar naar alle oceanen, wat een ramp voor het leven in zee kan veroorzaken.


Giftig afval dumping door een Fortune 500 bedrijf

De CEO van $ 180 miljard USD oliemaatschappij Trafigura BV (fortuin 500 rang 31) heeft onlangs opdracht gegeven om een tanker vol met zeer giftig giftig afval in de oceaan te dumpen.

CEO van Trafigura BV aan schipper: Voorbij Dover hoor, en zeker niet in de Oostzee.

De CEO van Trafigura BV stuurde een e-mail waarin hij waarschuwde om geen giftig giftig afval in de Oostzee te lozen:

‘want dit is een bijzonder gebied en zeker niet tussen Dover en de Oostzee. Het lozen mag pas plaatsvinden als Dover is gepasseerd, op weg naar Lomé (Nigeria)'.

E-mailcorrespondentie tussen Trafigura CEO en medewerkers van het bedrijf gaven verder aan te weten dat het transport van giftig afval vanuit de EU naar andere landen verboden was.

(2009) Hoe oliemaatschappij Trafigura de dumping van giftig afval probeerde te verdoezelen “Bijtende wassingen zijn in de meeste landen verboden vanwege de gevaarlijke aard van het afval (mercaptanen, fenolen)” Bron: The Guardian

In plaats van de oceaan werd het giftige afval in Ivoorkust gedumpt tegen een vergoeding van $ 20.000 USD. Het veroorzaakte de dood van vijftien mensen en meer dan 100.000 mensen werden ernstig ziek, van wie 26.000 mensen acuut in het ziekenhuis werden opgenomen na de dumping.

(2022) Dump van giftig afval in Ivoorkust legt 'donkere onderbuik' van globalisering bloot Een van de meest beruchte gevallen van het dumpen van gevaarlijk afval vond plaats in Zuid-Afrika, waar een fabriek in de provincie Kwazulu Natal de onwillige ontvanger was van duizenden tonnen verwerkt kwik, dat zonder onderscheid over land en in het oceaanwater werd gedumpt. Bron: Wereldpolitiek recensie

Als een Nederlands Fortune 500-bedrijf het met gemak doet, wat blijkt uit de interne communicatie van de CEO van Trafigura BV – “Voorbij Dover hoor, en zeker niet in de Oostzee.” – dan gebeurt het vaker dan bekend is.

Het giftige afval dat door Trafigura BV werd gestort, was een bijproduct van een proces om de waarde van benzine te verhogen, dat op open zee wordt gedaan. Aangezien er een aanzienlijk winstoogmerk is om dergelijk giftig afval te creëren, en aangezien de verwerking moeilijk en kostbaar is, kan het vaker dan verwacht in de oceaan worden gedumpt.

(2021) Wetenschappers: “Er zijn enorme chemische stortplaatsen in de oceaan waar we bijna niets van weten” Industriële bedrijven hebben de oceaan gebruikt als stortplaats voor giftig afval. Gevaarlijke industriële chemicaliën en radioactief afval hopen zich al 150 jaar op in de oceaan. Bron: Grist

Conclusie

whale and babyHet feit dat walvisvlees uit Noorwegen vanaf vandaag te verontreinigd is om in Japan te worden geaccepteerd, en het feit dat walvisbaby's vol met dodelijke chemicaliën aanspoelen, is een aanwijzing dat de vervuiling door giftig afval zich in de oceanen ophoopt tot zo'n mate dat individuele walvissen niet gezond geboren kunnen worden.

Wil je helpen? Overweeg walvis- en dolfijnfilosofie. Als niet bekend is wat te beschermen, hoe kan de mens dan gemotiveerd worden? Filosofie kan culturele verandering in mens-oceaanrelaties stimuleren.

Vrouwen structureel uitgesloten van filosofie

Vrouwen zijn structureel uitgesloten van filosofie, wat kan helpen verklaren waarom vorderingen in moraliteit en ethiek ten behoeve van dieren en de natuur ontbreekt.

Als vrouwen zouden deelnemen aan filosofie, zou de wereld dan beter zijn? Zouden dieren en de oceaan beter worden behandeld? Zou er een beter begrip zijn waarom het belangrijk is om respect voor de natuur te hebben?

(2021) Wat weten we over intelligentie bij walvissen en dolfijnen? “Zouden walvissen net zo slim, zo niet slimmer, kunnen zijn dan mensen?” Bron: Walvis Wetenschappers